ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
Partner Typ zmluvy Predmet Dátum zverejnenia Cena
Faktúry mesačne faktúry august 2013 13.09.2013 0.00 detail
VUB Zmluva služby Nonstop_Banking 16.10.2013 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry september 2013 16.10.2013 0.00 detail
UPSVaR SL Dohoda aktivačna činnos §52a 25.10.2013 0.00 detail
Komunálna poisťovňa,a.s. Zmluva úrazové poistenie 31.10.2013 6.00 detail
Faktúry mesačne faktúry oktober 2013 31.10.2013 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry november 2013 30.12.2013 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry december 2013 31.01.2014 0.00 detail
Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve 31.01.2014 0.00 detail
Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zmluva o poskytovaní údajov 19.02.2014 0.00 detail
Dobrovoľný hasičský zbor Lesnica Zmluva o predfinancovaní 24.02.2014 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry januar 2014 28.02.2014 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry február 2014 12.03.2014 0.00 detail
IFOsoft Zmluva licenčná 12.03.2014 79.00 detail
UPSVaR SL Dohoda príspevok zamestnávanie 28.03.2014 1560.00 detail
UPSVaR SL Dohoda príspevok na zamestnávanie 31.03.2014 1560.00 detail
Faktúry mesačne faktúry marec 2014 17.04.2014 0.00 detail
UPSVaR SL Dohoda aktivačná činnos 30.04.2014 0.00 detail
Komunálna poisťovňa,a.s. poistenie uchadzačov o zamestnanie 30.04.2014 6.00 detail
Ministerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie 27.05.2014 533.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa apríl 2014 27.05.2014 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry máj 2014 27.06.2014 0.00 detail
Ing. Jozef Džurňák Nájomná zmluva čas parcely 27.06.2014 600.00 detail
Ing. Javorská Zmluva o dielo 01.07.2014 800.00 detail


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..