ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
Partner Typ zmluvy Predmet Dátum zverejnenia Cena
UPSVaR SL Dohoda dobrovožnicka služba 30.10.2015 0.00 detail
Komunálna poisťovňa,a.s. poistenie urazove 12.11.2015 6.00 detail
VUB Zmluva úver 12.11.2015 9999.99 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa oktober 2015 23.11.2015 0.00 detail
NATUR-PACK, a.s., Zmluva o uzavretí buducej zmluvy 08.12.2015 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry november 2015 18.12.2015 0.00 detail
DEUS Zmluva o pripojení 31.12.2015 0.00 detail
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke 31.12.2015 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa december 2015 17.01.2016 0.00 detail
NATUR-PACK, a.s., Zmluva nakladanie s odpadmi z obalov 29.01.2016 0.00 detail
Gréckokatolícka charita Prešov Dohoda o spolupráci 04.02.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa január 2016 01.03.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa február 2016 15.03.2016 0.00 detail
UPSVaR SL Dohoda aplikacia § 10 o pomoci v hmotnej núdzi 17.03.2016 0.00 detail
UPSVaR SL Dohoda dodatok 17.03.2016 0.00 detail
Mesto Stará Ľubovňa Zmluva spoločný sociálny úrad 17.03.2016 0.00 detail
IFOsoft Zmluva licenčná 17.03.2016 49.00 detail
SLOVGRAM Zmluva autorska 17.03.2016 0.00 detail
Diervilla,spol. s.r.o. Zmluva o dielo 17.03.2016 1000.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa marec 2016 12.04.2016 0.00 detail
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva poskytnutie dotácie 2016 13.04.2016 0.00 detail
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke 22.04.2016 0.00 detail
Výchdoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 22.04.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry apríl 2016 10.05.2016 0.00 detail


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..